medicijnen-project

Voor het project ‘Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn’ heb ik voor Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) interviews gehouden met laaggeletterde respondenten met een chronische aandoening. Het doel van het project is het bevorderen van correct medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening door het verbeteren van de samenwerking tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige. Dat levert voor laaggeletterden continuïteit van zorg in de eerste lijn.

Een onderdeel van het project is het vastleggen van ervaringen van laaggeletterden met hun medicijngebruik en de daarbij behorende uitleg en begeleiding door de apotheek en de huisarts. Inzicht in de kennis en ervaringen met het gebruik van medicijnen en de barrières die laaggeletterden ervaren bij uitleg en begeleiding bij medicijngebruik is noodzakelijk om af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van patiënten. Die interviews heb ik gehouden en over de bevindingen een eindrapport geschreven.

Meer informatie over het project ‘Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn’ vind u hier.