streetrulez_foto

Stichting SWS Welzijn heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijk en cultureel welzijn van de bewoners van haar werkgebied Schiedam en Hellevoetsluit. SWS Welzijn doet dit door het versterken van het participatievermogen van bewoners, het stimuleren van hun ontwikkeling en het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Eén van de projecten van SWS Welzijn is Streetrulez! Om meer meiden en ouders te betrekken is het pilotproject Meiden & Ouders opgezet. Het doel is meiden in de leeftijd van 18 tot 23 jaar een beter toekomstperspectief te bieden. Middels training en werkervaring kunnen zij assistent sportcoach worden. De meiden fungeren als ‘rolmodel’ en activeren andere kinderen en jeugd in de wijk tot zinvolle vrijetijdsbesteding.

Ik werd gevraagd om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen en vormgeven van het pilotproject. Daarvoor heb ik in samenwerking met SWS Welzijn het projectplan opgesteld en advies gegeven bij het indienen van financieringsaanvragen bij diverse fondsen. Inmiddels is het project een stuk dichterbij gekomen om te starten met de uitvoering.