watermelon-summer-little-girl-eating-watermelon-food

Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen. Met hun programma’s dragen ze bij aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. Pharos werkt hierin samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en migranten organisaties en verzekeraars.

Voor een kwalitatief onderzoek van Pharos over gezond gewicht onder migranten- en lage SES (sociaaleconomische status) jeugd, heb ik de werving, interviews en participerende observaties uitgevoerd onder ouders met kinderen tot 4 jaar en zwangere vrouwen. Ook heb ik alle interviews uitgewerkt. Tijdens de interviews is gevraagd naar alle gedragingen omtrent gezondheid van kinderen: slapen, opvoeding, bewegen, eetstructuur, ontbijten, portiegrootte, zoete dranken, tv/pc/beeldscherm. Deze informatie wordt ingezet om (zorg) professionals te ondersteunen in de praktijk.

Pharos werkt momenteel aan een animatie waarin (onder andere) de uitkomsten van het overgewicht onderzoek worden verwerken. De animatie wordt dit najaar afgerond.