foto1_kantara

Stichting Kantara-Brug is sinds 2003 actief met succesvolle integratieprojecten voor mensen met diverse culturele achtergronden. De missie van stichting Kantara-Brug is de sociale cohesie tussen Nederlanders versterken door middel van het slaan van duurzame bruggen tussen mensen van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden. Eén van hun projecten is “Gouden Mannen”, waarmee de stichting de positie van mannen in een kwetsbare positie wil bevorderen door hen een dagbesteding te bieden. Het project verzorgt verschillende cursussen op gebied van taal, computer en sport.

Stichting Kantara-Brug heeft mij gevraagd om voor het project “Gouden Mannen” de subsidieaanvragen bij diverse fondsen te verzorgen. Als eerste heb ik een inschatting gemaakt welke fondsen bij het project passen. Vervolgens heb ik met succes de subsidieaanvragen bij de geschikte fondsen gerealiseerd bij de Helene de Montigny Stichting en het Fonds voor Sociale Initiatieven.